• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Doniosłym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie. Każdy kto zamierza inwestować, musi dysponować pewną ilością własnych lub obcych środków pieniężnych. Inwestorem ma okazję być figura fizyczna, jak i osoba prawna, wyrażana przez wszelkich uczestników rynku – Proinnowacyjne usługi. W praktyce oznacza to, że są w stanie być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, i państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, których kluczowym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje finansowe, to naturalnie dzięki jakim wolno lokować kapitał. W tego typu inwestycjach można wyróżnić również podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi i finansowi. Główni raportują popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje pomiędzy nimi precyzyjny związek, który w wielu wypadkach pożąda udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.