• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor ubezpieczeń jest największym rynkiem doglądanym przez krajowy rejestr pieniężny w Polsce. W dzisiejszych czasach zabezpieczyć można praktycznie wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami oraz ryzykami. Najczęściej jednak wyprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia samochodowe – inaczej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy główne grupy zabezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tu ubezpieczenia oc chroni nas przed ciągami pieniężnymi, gdy wyrządzimy szkodę na osobie lub też mieniu w czasie kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Z pewnością tanie ubezpieczenia oc chroni przed odpowiedzialnością powiązaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: gdy zostanie zniszczone powierzone mienie, kiedy błąd narazi klientów bądź też robotników na straty oraz tak dalej. Ostatnia wspólnota ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu intymnym: kiedy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową powiązaną z uszkodzeniem mienia bądź zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.