• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie są w stanie być różnorodne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały prawidłowo konkretną wydajność, a na terenie nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie powinny posiadać słuszną głębokość, by rury osłonowe oraz filtracyjne znalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są ukończone obudową z kół betonowych lub ewentualnie z tworzywa sztucznego – przetestuj studnia głębinowa szczecin. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym i zawory sprzyjające do kończenia przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia należytego ciśnienia w instalacji domowej i poboru właściwej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.